Seljacka buna august senoa online dating novacaixagalicia empresas online dating

Sam rad podijelit ću na tri segmenta, odnosno tri vrste umjetnosti: slikanje, glumu i književnost.Osim ova tri segmenta, bitno je i objasniti funkciju prologa u djelu.Za Basila, potret pokazuje njegovu dušu i stoga on isprva i ne želi da ga predstavi javnosti.Basilovo insistiranje na činjenici da je sebe unio u sliku za esteticizam predstavlja prvu grešku, jer time kreator ne dopušta autonomiju svome djelu.

seljacka buna august senoa online dating-52seljacka buna august senoa online dating-43seljacka buna august senoa online dating-22seljacka buna august senoa online dating-24

Ono što je ideja vodilja ovoga rada i samoga romana jeste da na umjetnost treba gledati uvijek kao na nešto što je lijepo.

Sama slika nije opisana u detalje, već o njoj saznajemo putem reakcija tri lika. Slikar promatraše dražesni i umilni lik, što se tako divno odražavao u njegovoj umjetnosti, pa mu radostan smiješak zatitra na licu i kao da se tamo ugnijezdi.

No onda se ovaj mahom trže i, stišćući oči, uze pritiskati očne kapke, kao da se boji da se ne prene iz toga čudnog sna; bijaše da ga želi zadržati u svojoj svijesti. Problem nastaje kada Dorian postane sve troje i stvaralac/rušilac i model i publika.

Odmah u samome prologu Vajld o tome kaže slijedeće: Moralni život čovjekov pruža umjetniku glavnu građu, ali moral umjetnosti u biti je savršena primjena nesavršenih sredstava./ Umjetnosti je svrha da otkriva sebe, a pritaji umjetnika./ Umjetnik je stvaralac lijepoga.

U ovim rečenicama očigledno je da je po Vajldovom mišljenju svrha umjetnosti ljepota.

Leave a Reply